En plan för en hållbar arbetsmarknad!

Publicerat Nov 10, 2016 10:35:22 AM

Lars Forseth, vd ManpowerGroup Lars Forseth, vd ManpowerGroup

Vissa dagar är jag extra stolt över att vara vd för ManpowerGroup. När vi tidigare i november lanserade vår globala hållbarhetsrapport för 2015–2016 var en sådan dag. Rapporten innehåller mer än bara redogörelser för vårt hållbarhetsarbete. Den sammanfattar vårt engagemang för att skapa ett meningsfullt arbetsliv för miljontals människor världen över och hur vårt hållbarhetsarbete ska bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därför har vi valt att istället kalla den för vår hållbarhetsplan.

För det behövs en tydlig plan. Som företag spelar vi en viktig roll för att förbättra människors liv och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi ser en arbetsmarknad som fortfarande inte är jämställd och där fördomar står i vägen för mångfald på arbetsplatser, trots att mångfald och jämställdhet ger starkare och mer konkurrenskraftiga företag. Vi ser hur unga har det svårt att få en fot in på arbetsmarknaden. Och vi ser att förändringar i arbetslivet sker i allt snabbare takt, där digitaliseringen både leder till nya yrkesroller skapas, men också till att yrken radikalt förändras, eller till och med försvinner. Bara för någon vecka sedan kunde vi läsa i Dagens industri att drygt hälften av alla jobb förutspås vara borta om tio år.

Det ställer höga krav på människor. För att vara anställningsbar på lång sikt behöver man fortsätta att utveckla sin kompetens och se hur gamla erfarenheter kan passa in i det nya. Det intressanta är inte vad du redan vet, utan hur väl du lär dig nytt och hur snabbt du anpassar dig och kan tillämpa dina nya färdigheter.

Det ställer också höga krav på företag. På ManpowerGroup har vi valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på tre områden, som vi ser bidrar till en hållbar arbetsmarknad och en positiv samhällsutveckling. Dessa tre områden tror jag att alla företag skulle tjäna att satsa på!
1. Att unga snabbt ska komma ut i arbete efter avslutad utbildning.

2. Att hjälpa människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet.

3. Att bidra till jämställda och inkluderande arbetsplatser.

Jag är mycket stolt över allt det goda arbete som vi åstadkommer på ManpowerGroup. Vårt huvudsakliga fokus har alltid varit att hjälpa våra kunder och att skapa ett meningsfullt arbetsliv för miljontals människor världen över. Att bidra till en hållbar arbetsmarknad och en positiv samhällsutveckling är inte bara rätt sak att göra. Det sammanfattar hela vår kärnverksamhet.

Följ gärna diskussionen om vårt hållbarhetsarbete på Twitter under #DoingWellByDoingGood och på @ManpowerGroupSE. Mig hittar på @LarsForseth.

Tags: Lars Forseth, Manpower, Doing well by doing good, Inspiration, ManpowerGroup, Trender

×