Det här ska du jobba med om du vill ha jobb även i framtiden

Publicerat Feb 21, 2017 4:49:26 PM

Ny teknik förändrar världen snabbt nu. Digitalisering och automatisering ger helt nya förutsättningar för hur arbetslivet kommer se ut – inte i en framtid långt bort utan idag. Vi vet att uppåt 45% av de jobb människor utför idag skulle kunna automatiseras med den teknik som finns idag. Det betyder såklart inte att 45% av alla jobb kommer försvinna inom några år, men du som är ung och funderar på vad du ska satsa på bör följa utvecklingen och ha lite koll på vart vi är på väg.

Du som är arbetsgivare har också ett företag att ta hand om som ska klara sig bra i konkurrensen även framöver. Yngre generationers syn på anställning och arbete i kombination med digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur och var man kan arbeta och fenomen som digitala nomader, jobbturism (att resa iväg och sitta på annan plats att jobba under en längre period) och Gig-ekonomi blir allt vanligare.

I den här förändringen ändras också synen på kompetens och lärande. Hur arbetsgivare ser på den här förändringen har vi undersökt i en stor undersökning som vi kallat The skills revolution, eller Kompetensrevolutionen som vi kallar den på svenska. Vi har frågat 18 000 arbetsgivare i 43 länder om hur de tror att den här utvecklingen kommer att påverka dem och hur de tänkt att anpassa sig.

Kortsiktigt: framtiden för jobben är ljus

Arbetsgivarna säger i vår undersökning att det kan vara dyrt med både ny teknik och att anställa människor med specialkompetens, så tveksamheten är fortfarande stor inför att öppna dörren helt för automatisering och minska på antalet anställda.

Ett resultat av automatisering är att 83% av arbetsgivarna tänker sig behålla eller öka sin personalstyrka och dessutom vidareutbilda sina anställda under de närmaste två åren. Endast 12% av alla arbetsgivare planerar att minska sin personalstyrka på grund av automatisering. Tre av fyra företagsledare tror automatiseringen kommer att kräva nya kompetenser under de kommande åren. Vi kan inte sänka farten på den tekniska utvecklingen, men arbetsgivare kan satsa på att utveckla sina anställdas så att deras kunskaper fortsätter att vara relevanta. Väldigt bra nyheter för alla som har jobb såklart.

Var finns framtidsjobben?

Människor som arbetar inom IT eller har kundinriktade roller borde känna sig optimistiska, där förväntar sig arbetsgivare den största ökningen av sin personalstyrka. Dataanalytiker krävs redan idag för att kunna hantera stora datamängder och specialiserade säljare behövs för att paketera och sälja alla nya digitala erbjudanden. Framtidsjobben finns även inom HR, någon måste ta hand om alla rekryteringar av människor till nya arbetsroller under kompetensrevolutionen. Andra yrkesgrupper som har en ljus framtid är arkitekter, ingenjörer och människor som jobbar med matematik.

Kockar då, det behövs väl ändå människor i restaurangerna som lagar mat? Kanske inte så många år till, titta bara på den här filmen.

https://youtu.be/_fMWQfoWHew

Osäkerheten om vilka jobb som är framtidsjobb är trots allt stor, helt enkelt för att förändringen går så snabbt nu. Undersökningar har visat att 65% av de jobb som Generation Z kommer att ha inte ens existerar idag. Tänk bara på yrkena Big data-arkitekt eller Cloud service-specialist som ingen hade hört talas om för några år sedan.

Det vi vet, och som vi tycker är viktigt att tänka på, är att alla behöver hjälpas åt i den stora förändring vi är inne i. För att samhället ska utvecklas åt rätt håll under kompetensrevolutionen måste gapet mellan de som är med och de som halkar efter bli mindre. Individens egna vilja att lära sig nytt blir ännu viktigare och alla har inte samma drivkraft. Att fånga upp, stötta och få människor att känna lust att ständigt lära sig nytt blir därför vår och alla andra arbetsgivares stora utmaning under kompetensrevolutionen.

 

Tags: Kompetensrevolutionen, Manpower, digitalisering, framtidsjobb, Robotisering, Trender

×